ดิออร่าคลินิก (Diora Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
KYSSE
Original SKINBOOSTERS
NASHA & OBT Dermal Filler
Sculptra

นพ.ภาณุวัฒน์ ธรรมศร

Branch
ตราด
Address
9 ซ.ศรีสุวรรณพิศ 2 ต.วังกระแจะ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ดิออร่าคลินิก (Diora Clinic)
 สาขา 
ตราด
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ดิออร่าคลินิก (Diora Clinic)
 สาขา 
ตราด
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic