ดีเลิฟเวอรี่คลินิก (D'Lovevery Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Sculptra
Original SKINBOOSTERS

พญ อภิญญา เสาร์แก้ว

Branch
Address
เดอะพาซิโอ ทาวน์ รามคำแหง ชั้น1 ห้องE-105/2 เลขที่712-7 ซอยรามคำแหง 12713 ถนนรามคำแหง,
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ดีเลิฟเวอรี่คลินิก (D'Lovevery Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ดีเลิฟเวอรี่คลินิก (D'Lovevery Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic