ด๊อกเตอร์เมฆ คลินิก (Doctor Mek clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Original SKINBOOSTERS
Sculptra

นพ วัชพล ธนมิตรามณี

พญ ชัญญา บุญพาล้ำเลิศ

พญ พิชญาณิน สื่อมโนธรรม

Branch
สยามสแควร์วัน
Address
388 อาคารสยามสแควร์วัน ชั้น 6 ห้อง SS6001 ถนน พระราม1 แขวงปทุมวัน
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ด๊อกเตอร์เมฆ คลินิก (Doctor Mek clinic)
 สาขา 
สยามสแควร์วัน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ด๊อกเตอร์เมฆ คลินิก (Doctor Mek clinic)
 สาขา 
สยามสแควร์วัน
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic