ด็อกเตอร์เมฆ คลินิก (Doctor Mek Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ.วัชพล ธนมิตรามณี

พญ.พิชญานิน สื่อมโนธรรม

พญ.ชัญญา บุญพาล้ำเลิศ

Branch
โครงการสเตเดี่ยมวัน
Address
โครงการ Stadium One 122-124 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ด็อกเตอร์เมฆ คลินิก (Doctor Mek Clinic)
 สาขา 
โครงการสเตเดี่ยมวัน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ด็อกเตอร์เมฆ คลินิก (Doctor Mek Clinic)
 สาขา 
โครงการสเตเดี่ยมวัน
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic