ด็อกเตอร์ ยังเกอร์ คลินิก (Doctor Younger Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร
Address
2735, ธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค อาคาร C ชั้น 2, ถนนศรีนครินทร์, แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ด็อกเตอร์ ยังเกอร์ คลินิก (Doctor Younger Clinic)
 สาขา 
ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ด็อกเตอร์ ยังเกอร์ คลินิก (Doctor Younger Clinic)
 สาขา 
ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic