ด๊อกเตอร์โทนี่ คลินิก (DOCTORTONY CLINIC)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Skin Sculpting Solution

นพ.วรพล สุขีวัฒนา

นพ.ดนัย ภววัฒนานุสรณ์

พญ.ชนากานต์ ศิริวิบุลยกิติ

Branch
Address
3/76 หมู่ 6 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ด๊อกเตอร์โทนี่ คลินิก (DOCTORTONY CLINIC)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ด๊อกเตอร์โทนี่ คลินิก (DOCTORTONY CLINIC)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic