ดอกเตอร์ชมคลินิก (Dr.Chom Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

พญ.ชมพูนุช เกียรติกุลชัย

Branch
ลพบุรี
Address
58/7 ถนนสีหราชเดโชชัย แขวงทะเลชุบศร เขตเมือง ลพบุรี 15000
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ดอกเตอร์ชมคลินิก (Dr.Chom Clinic)
 สาขา 
ลพบุรี
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ดอกเตอร์ชมคลินิก (Dr.Chom Clinic)
 สาขา 
ลพบุรี
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic