บ้านหมอฟรุ๊ทคลินิกเวชกรรม (Dr.fruit home clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution
ABO ADVANCED PROGRAM

นพ.วชิระ คุณาธาทร

พญ.ศศิกานต์ รัตนศุภการณ์

Branch
ราชบุรี
Address
2-16 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง เขตเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
บ้านหมอฟรุ๊ทคลินิกเวชกรรม (Dr.fruit home clinic)
 สาขา 
ราชบุรี
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
บ้านหมอฟรุ๊ทคลินิกเวชกรรม (Dr.fruit home clinic)
 สาขา 
ราชบุรี
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic