ดอกเตอร์เปรมคลินิก (Dr.Prem Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Original SKINBOOSTERS
Sculptra

นพ.เปรม สุวรรณมาลัย

Branch
บางนา-ลาซาล
Address
556 ถ. ลาซาล บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ดอกเตอร์เปรมคลินิก (Dr.Prem Clinic)
 สาขา 
บางนา-ลาซาล
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ดอกเตอร์เปรมคลินิก (Dr.Prem Clinic)
 สาขา 
บางนา-ลาซาล
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic