ดีเอสเค คลินิก (DSK Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra
ABO ADVANCED PROGRAM

นพ.สราวุธ เหล่ากิจรุ่งโรจน์

นพ.ขุนคีรี รังษีวงศ์

พญ.ชัชนิจร์ วีระพล

นพ.ศุภสิธย์ ตันติวงษ์

พญ.สุธิมา ศรีศิลปกิจ

พญ.เบญจพร ศรีสันติธรรม

พญ.ธรัณนันท์​ สิริภัทรสินชัย

พญ.พีรภา จิวะนันทประวัติ

พญ.พัทธนันท์ ทรัพย์ไพบูลย์ผล

นพ.ศศิน เจริญสุขศิร

พญ.ณัฐวรรณ ตันกิตติวัฒน์

พญ.ฐานิดา มานิตย์โชติพิสิฐ

นพ.วชร มิตรสัมพันธ์

นพ.นครินทร์ ศิวะพรพันธ์

Branch
อโศก
Address
ห้องเลขที่ 408-410 ชั้น 4 อาคารไทม์สสแควร์ เลขที่ 246 ถ. สุขุมวิท คลองเตย
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ดีเอสเค คลินิก (DSK Clinic)
 สาขา 
อโศก
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ดีเอสเค คลินิก (DSK Clinic)
 สาขา 
อโศก
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic