ดีเอสเค คลินิก (DSK Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Original Collagen Biostimulator

นพ.สราวุธ เหล่ากิจรุ่งโรจน์

นพ.ขุนคีรี รังษีวงศ์

พญ.ชัชนิจร์ วีระพล

Branch
นครปฐม
Address
90-92 ถ.ราชวิถี แขวงพระปฐมเจดีย์ เขตเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ดีเอสเค คลินิก (DSK Clinic)
 สาขา 
นครปฐม
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ดีเอสเค คลินิก (DSK Clinic)
 สาขา 
นครปฐม
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic