ดีเอสเค คลินิก (DSK Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

นพ.สราวุธ เหล่ากิจรุ่งโรจน์

นพ.ขุนคีรี รังษีวงศ์

พญ.ชัชนิจร์ วีระพล

Branch
โครงการสเตเดียมวัน
Address
โครงการสเตเดียมวัน, เลขที่ 88 อาคารแอคทีฟบ็อกซ์ ชั้น 2 ห้อง E205, ซอยจุฬา 5, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ดีเอสเค คลินิก (DSK Clinic)
 สาขา 
โครงการสเตเดียมวัน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ดีเอสเค คลินิก (DSK Clinic)
 สาขา 
โครงการสเตเดียมวัน
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic