เอมม่า คลินิกเวชกรรม (EMMA Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

พญ.นภาวรรณ ชวาลากุล

Branch
สมุทรปราการ
Address
998/110-111 ม.6 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา เขตเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เอมม่า คลินิกเวชกรรม (EMMA Clinic)
 สาขา 
สมุทรปราการ
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เอมม่า คลินิกเวชกรรม (EMMA Clinic)
 สาขา 
สมุทรปราการ
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic