เอทคลาสคลินิก (EST Class Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
Address
เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ 2 99/99 ถ. แจ้งวัฒนะ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เอทคลาสคลินิก (EST Class Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เอทคลาสคลินิก (EST Class Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic