เฟส ฟอร์เวริ์ด คลินิก (face forward clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Branch
วังทองหลาง
Address
528, ถนนประดิษฐ์มนูธรรม, แขวงพลับพลา พลับพลา วังทองหลาง Wang Thonglang, Bangkok 10310 กรุงเทพมหานคร 10310
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เฟส ฟอร์เวริ์ด คลินิก (face forward clinic)
 สาขา 
วังทองหลาง
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เฟส ฟอร์เวริ์ด คลินิก (face forward clinic)
 สาขา 
วังทองหลาง
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic