เฟซ ไอดี คลินิก (FACE ID CLINIC)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Original SKINBOOSTERS
Sculptra

นพ. ธนสักก์ ลิมปิรัชต์

Branch
Address
1606 ซอย 30/1 ถ. พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เฟซ ไอดี คลินิก (FACE ID CLINIC)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เฟซ ไอดี คลินิก (FACE ID CLINIC)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic