เฟิร์น เอสเธติก คลินิก (Fern Aesthetique Clinic)

Available Products
KYSSE
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Sculptra

พญ.ปุณฑริกา ตันตยานุสรณ์

นพ.ธนพัฒน์ สงฆ์เจริญ

Branch
Address
616/16, หมู่บ้าน เดอะ พาร์ที บาย อารียา, ลาดปลาเค้า, จรเข้บัว
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เฟิร์น เอสเธติก คลินิก (Fern Aesthetique Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เฟิร์น เอสเธติก คลินิก (Fern Aesthetique Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic