ฟิออร่า คลินิก (Fiora Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

นพ. ชัยรัตน์ เสริมศิลป์

พญ.สุณัฏฐา สถิตย์กุลภักดี

พญ.ภรณี จิระวัฒนานันท์

พญ.อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์

นพ.กริชากร จุรีมาศ

พญ.สุพิชชา ศุภศิริลักษณ์

พญ.ปรียภัทร ภูมิศิริชโย

พญ.วรมน พงศ์สถาพร

Branch
กัลปพฤกษ์
Address
89 89/1 ถนนกัลปพฤกษ์ คลองบางพราน
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ฟิออร่า คลินิก (Fiora Clinic)
 สาขา 
กัลปพฤกษ์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ฟิออร่า คลินิก (Fiora Clinic)
 สาขา 
กัลปพฤกษ์
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic