ฟิออร่า คลินิก (FioraClinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

นพ. ชัยรัตน์ เสริมศิลป์

พญ.สุณัฏฐา สถิตย์กุลภักดี

พญ.ภรณี จิระวัฒนานันท์

พญ.อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์

นพ.กริชากร จุรีมาศ

พญ.สุพิชชา ศุภศิริลักษณ์

พญ.ปรียภัทร ภูมิศิริชโย

Branch
จันทบุรี
Address
33/118 หมู่ที่ 7 ต.จันทนิมิตร อำเภอเมือง จ.จันทบุรี
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ฟิออร่า คลินิก (FioraClinic)
 สาขา 
จันทบุรี
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ฟิออร่า คลินิก (FioraClinic)
 สาขา 
จันทบุรี
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic