ฟรอเรนซ์ คลินิกเวชกรรม (Florence Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
เซ็นทรัลพระราม 9
Address
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม9 ชั้น 10 ถ.รัชดาภิเษกแขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ฟรอเรนซ์ คลินิกเวชกรรม (Florence Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัลพระราม 9
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ฟรอเรนซ์ คลินิกเวชกรรม (Florence Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัลพระราม 9
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic