เจนเทิล คลินิก (Gentle Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE

พญ.วิมุติยา ภู่พัฒน์

นพ.จิตติพงษ์ ทะสุตะ

นพ.ชานน วงศ์เจริญ

พญ.พิชญา อรุณสดใส

นพ.เจษฎา ลิ่มภัทรวงศ์

Branch
อยุธยา
Address
สี่แยก อบจ.โรงเรียนเจน 55/4 ม.7 อย 2053 เขตพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เจนเทิล คลินิก (Gentle Clinic)
 สาขา 
อยุธยา
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เจนเทิล คลินิก (Gentle Clinic)
 สาขา 
อยุธยา
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic