เจนเทิล คลินิก (Gentle Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE

พญ.วิมุติยา ภู่พัฒน์

นพ.จิตติพงษ์ ทะสุตะ

นพ.ชานน วงศ์เจริญ

พญ.พิชญา อรุณสดใส

นพ.เจษฎา ลิ่มภัทรวงศ์

Branch
อุดรธานี
Address
UD Town ติดศูนย์มาสด้าเจริญศรี 558 11 ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง เขตเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เจนเทิล คลินิก (Gentle Clinic)
 สาขา 
อุดรธานี
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เจนเทิล คลินิก (Gentle Clinic)
 สาขา 
อุดรธานี
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic