กู๊ดวิลล์ คลินิกเวชกรรม (Goodwill Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ. ณัฐวุฒิ กลั่นเรืองแสง

นพ.ภานุพงศ์ บุนกาลกุล

Branch
เชียงใหม่
Address
210/2 วัดเกต เขตเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
กู๊ดวิลล์ คลินิกเวชกรรม (Goodwill Clinic)
 สาขา 
เชียงใหม่
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
กู๊ดวิลล์ คลินิกเวชกรรม (Goodwill Clinic)
 สาขา 
เชียงใหม่
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic