กราเนด้า คลินิก (Graneda Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Sculptra

นพ.เอกรินทร์ ตันตราภรณ์พงษ์

พญ.ฐิติรัตน์ พงษ์เขียว

พญ.ชนันธร โรจนภานุกร

พญ.ปัณฑาลีย์ วิวัฒประเสริฐ

Branch
เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว
Address
701 ชั้น 7 1693 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
กราเนด้า คลินิก (Graneda Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
กราเนด้า คลินิก (Graneda Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic