กราเนด้า คลินิก (Graneda Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Sculptra

นพ.เอกรินทร์ ตันตราภรณ์พงษ์

พญ.ฐิติรัตน์ พงษ์เขียว

พญ.ชนันธร โรจนภานุกร

พญ.ปัณฑาลีย์ วิวัฒประเสริฐ

Branch
เดอะมอลล์ช้อปปิ้ง บางกะปิ
Address
2BL 17 ชั้น2 เลขที่ 3522 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
กราเนด้า คลินิก (Graneda Clinic)
 สาขา 
เดอะมอลล์ช้อปปิ้ง บางกะปิ
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
กราเนด้า คลินิก (Graneda Clinic)
 สาขา 
เดอะมอลล์ช้อปปิ้ง บางกะปิ
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic