ไฮเนส คลินิกเวชกรรม (Highness Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Original SKINBOOSTERS
Sculptra

นพ.ศิวัจน์ สิริสนองวงศ์

พญ.พิชญวรรณ​ โนรี​

นพ.พิสิฏฐพล อุดมโชคไพบูลย์

Branch
ราชพฤกษ์
Address
118/8 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ไฮเนส คลินิกเวชกรรม (Highness Clinic)
 สาขา 
ราชพฤกษ์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ไฮเนส คลินิกเวชกรรม (Highness Clinic)
 สาขา 
ราชพฤกษ์
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic