โฮลิสทีกก์ เวลเนส (Holistique wellness clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

พญ.สรวลัย รักชาติ

พญ.อาริสา แก้วเกษ

Branch
เซ็นทรัล แอมบาสซี่
Address
1031 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอมบาสซี่ เลขที่ห้อง L4-13/4, L4 14 ชั้น 4 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
โฮลิสทีกก์ เวลเนส (Holistique wellness clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัล แอมบาสซี่
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
โฮลิสทีกก์ เวลเนส (Holistique wellness clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัล แอมบาสซี่
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic