ไอเดนทิตี้ เมดิคอล เซ็นเตอร์ (Identity Medical Center)

Available Products
Sculptra

นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์

Branch
Address
Show DC ชั้น 2 ห้องเลขที่ 99/6-9 ถนน จตุรทิศ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ไอเดนทิตี้ เมดิคอล เซ็นเตอร์ (Identity Medical Center)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ไอเดนทิตี้ เมดิคอล เซ็นเตอร์ (Identity Medical Center)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic