อินฟินิตี้ เมดิคัลคลินิก (Infinity Medical Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Original SKINBOOSTERS
Branch
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต
Address
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต, เลขที่ 199, หมู่ที่ 5, ถนนเฉลิมพระเกียรติ, ตำบลวิชิต
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
อินฟินิตี้ เมดิคัลคลินิก (Infinity Medical Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
อินฟินิตี้ เมดิคัลคลินิก (Infinity Medical Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic