สถาบันโรคผิวหนัง (institute of dermatology)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Skin Sculpting Solution

พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช

นพ.ทนงเกียรติ เทียนถาวร

Branch
Address
เลเซอร์ผิวหนัง ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ420/7 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
สถาบันโรคผิวหนัง (institute of dermatology)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
สถาบันโรคผิวหนัง (institute of dermatology)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic