ใจรักษ์คลินิก (Jairuk Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ.ธนภัทร์ ธนสมบูรณ์

พญ.เกวลี แชร์

นพ.พวณเผ่า บุรพรัตน์

พญ.ธมนวรรณ พันธุ์ประเสริฐ

Branch
ราชพฤกษ์
Address
56 ตำบล อ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ใจรักษ์คลินิก (Jairuk Clinic)
 สาขา 
ราชพฤกษ์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ใจรักษ์คลินิก (Jairuk Clinic)
 สาขา 
ราชพฤกษ์
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic