ใจรักษ์ คลินิก (Jairuk Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

นพ.ธนภัทร์ ธนสมบูรณ์

พญ.เกวลี แชร์

นพ.พวณเผ่า บุรพรัตน์

Branch
ราชเทวี
Address
อาคาร L building เลขที่ 304/308 ถ. พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ใจรักษ์ คลินิก (Jairuk Clinic)
 สาขา 
ราชเทวี
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ใจรักษ์ คลินิก (Jairuk Clinic)
 สาขา 
ราชเทวี
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic