จันทรัตน์ คลินิก (Jantarat Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
ABO ADVANCED PROGRAM
KYSSE
Skin Sculpting Solution

JANTARAT PAISANROJ,MD.

Branch
สุราษฎร์ธานี
Address
43/2-5 ถ.ศรี​วิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุรา​ษฎร์ธานี
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
จันทรัตน์ คลินิก (Jantarat Clinic)
 สาขา 
สุราษฎร์ธานี
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
จันทรัตน์ คลินิก (Jantarat Clinic)
 สาขา 
สุราษฎร์ธานี
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic