เจทีเอส คลินิก (JTS Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ.บรรพต กีรติกวินการย์

พญ.วิชญาดา เดโชวิบูลย์

นพ.ธนวินท์ วนาสุขพันธ

นพ.ปิยังกูร จำบุญ

นพ.ศิรวิชญ์ อุดมศรี

Branch
อุดรธานี
Address
78/4 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เจทีเอส คลินิก (JTS Clinic)
 สาขา 
อุดรธานี
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เจทีเอส คลินิก (JTS Clinic)
 สาขา 
อุดรธานี
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic