จูเวไนล์คลินิก (Juvenile Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Original SKINBOOSTERS

พญ.วิญาดา ตามประทีป

Branch
คู้บอน
Address
Room 203 2 Fl. JAS, ถนน คู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
จูเวไนล์คลินิก (Juvenile Clinic)
 สาขา 
คู้บอน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
จูเวไนล์คลินิก (Juvenile Clinic)
 สาขา 
คู้บอน
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic