เคเฮ คลินิก (KAY HAY clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Sculptra

นพ ปิยวัฒน์ หิรัญนาท

พญ.ธัญรินทร์ โอภาวัฒนสิน

Branch
รังสิต
Address
168 ถนน รังสิต-ปทุมธานี ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เคเฮ คลินิก (KAY HAY clinic)
 สาขา 
รังสิต
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เคเฮ คลินิก (KAY HAY clinic)
 สาขา 
รังสิต
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic