คินิก้าคลินิก (Kinika clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
พาราไดซ์ พาร์ค
Address
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 3 ห้อง F03B007B,F03B008 เลขที่ 61 ถ.ศรีนครินทร์ แชวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
คินิก้าคลินิก (Kinika clinic)
 สาขา 
พาราไดซ์ พาร์ค
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
คินิก้าคลินิก (Kinika clinic)
 สาขา 
พาราไดซ์ พาร์ค
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic