เคพีเอสเมดิคัล คลินิกเวชกรรม (KPS MEDICAL CENTER)

Available Products
Skin Sculpting Solution

พญ.วจนา วงศ์ปิติรุ่งเรือง

Branch
Address
365/23 พระราม9 ซอยศิริถาวร แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เคพีเอสเมดิคัล คลินิกเวชกรรม (KPS MEDICAL CENTER)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เคพีเอสเมดิคัล คลินิกเวชกรรม (KPS MEDICAL CENTER)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic