กฤตยะคลินิกเวชกรรม (Krittaya Clinic )

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Sculptra
Original SKINBOOSTERS
KYSSE

นพ. กฤตยะ จันทรสูนย์

Branch
รามคำแหง
Address
22 เลยหัวหมาก24มา50เมตร หัวหมาก
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
กฤตยะคลินิกเวชกรรม (Krittaya Clinic )
 สาขา 
รามคำแหง
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
กฤตยะคลินิกเวชกรรม (Krittaya Clinic )
 สาขา 
รามคำแหง
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic