กฤตยะคลินิกเวชกรรม (Krittaya Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Original SKINBOOSTERS
Sculptra
Branch
สายไหม
Address
1/4ซอยสายไหม55(อยู่ปากซอยข้างหมู่บ้านลานมณี) ถนนสายไหม แขวง สายไหม
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
กฤตยะคลินิกเวชกรรม (Krittaya Clinic)
 สาขา 
สายไหม
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
กฤตยะคลินิกเวชกรรม (Krittaya Clinic)
 สาขา 
สายไหม
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic