เคทีซี คลินิก (KTC Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

นพ.กัมพล โซ่เจริญธรรม

นพ. ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี

นพ. วิรุทธิ์ เอี่ยมสหเกียรติ

Branch
บางแค
Address
219/9-10 ถ.เพชรเกษม ขว.บางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เคทีซี คลินิก (KTC Clinic)
 สาขา 
บางแค
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เคทีซี คลินิก (KTC Clinic)
 สาขา 
บางแค
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic