เคทีซี คลินิก (KTC Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Sculptra
Original SKINBOOSTERS

นพ.กัมพล โซ่เจริญธรรม

นพ. ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี

นพ. วิรุทธิ์ เอี่ยมสหเกียรติ

Branch
สีลม
Address
อาคารสีลมเอจ ชั้น3 เลขที่2 ห้อง 3u005 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เคทีซี คลินิก (KTC Clinic)
 สาขา 
สีลม
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เคทีซี คลินิก (KTC Clinic)
 สาขา 
สีลม
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic