แอลคลินิก (L Clinic Beauty Center)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

พญ.วลัยอร แซ่ลี้

นพ.ประยุกต์ ป้องศรี

Branch
ปตท.วิภาวดีรังสิต 62
Address
ชั้น 2 599 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน 10210
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
แอลคลินิก (L Clinic Beauty Center)
 สาขา 
ปตท.วิภาวดีรังสิต 62
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
แอลคลินิก (L Clinic Beauty Center)
 สาขา 
ปตท.วิภาวดีรังสิต 62
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic