แอลล์คลินิก คลินิกเวชกรรม (L' Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Sculptra
Original SKINBOOSTERS

พญ.ธนัชพร วงศ์คีรี

Branch
สยามสแควร์วัน 2
Address
388 อาคารสยามสแควร์วัน ชั้น2 ห้อง SS2019 ถ.พระราม1
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
แอลล์คลินิก คลินิกเวชกรรม (L' Clinic)
 สาขา 
สยามสแควร์วัน 2
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
แอลล์คลินิก คลินิกเวชกรรม (L' Clinic)
 สาขา 
สยามสแควร์วัน 2
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic