ลิเบอร์ตี้ คลินิก (Liberty Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ.ชวิน นิพพิทาวาสิน

นพ.ศุภณัฐ งามเสงี่ยม

Branch
เซ็นทรัลอยุธยา
Address
เซ็นทรัลอยุธยาห้อง 149 ชั้น 1 129/1, 129/2, 129/3 หมู่3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ลิเบอร์ตี้ คลินิก (Liberty Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัลอยุธยา
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ลิเบอร์ตี้ คลินิก (Liberty Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัลอยุธยา
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic