ลิเบอร์ตี้ คลินิก (Liberty Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

นพ.ชวิน นิพพิทาวาสิน

Branch
แพชชั่น ช้อปปิ้งแดสติเนชั่น (ห้างแหลมทอง)
Address
554 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ (ห้างแหลมทองระยอง) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ลิเบอร์ตี้ คลินิก (Liberty Clinic)
 สาขา 
แพชชั่น ช้อปปิ้งแดสติเนชั่น (ห้างแหลมทอง)
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ลิเบอร์ตี้ คลินิก (Liberty Clinic)
 สาขา 
แพชชั่น ช้อปปิ้งแดสติเนชั่น (ห้างแหลมทอง)
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic