ลิเวียน่า คลินิก พลัส (Liviana Clinic Plus)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Original SKINBOOSTERS
Skin Sculpting Solution
ABO ADVANCED PROGRAM

นพ.กตัญญู คูณคำ

Branch
Address
Seacon Square ศรีนครินทร์ ชั้น 3 เลขที่ 55 ถ.ศรีนครินทร์
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ลิเวียน่า คลินิก พลัส (Liviana Clinic Plus)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ลิเวียน่า คลินิก พลัส (Liviana Clinic Plus)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic