ลูมิลักซ์คลินิกเวชกรรม (Lumilux Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

พญ.ศิริอาภา เสริมศักดิ์ศศิธร

นพ.ธนดล จิรวารศิริกุล

Branch
Address
241/2 อาคารมาร์เก็ตเพลสกรุเทพกรีฑา อาคารB2 ห้องเลขที่112,114 ชั้นที่1 ถนนกรุงเทพกรีฑา
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ลูมิลักซ์คลินิกเวชกรรม (Lumilux Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ลูมิลักซ์คลินิกเวชกรรม (Lumilux Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic