ลักริศา เวลเนส คลินิก (Luxrisa Wellness Clinic)

Available Products
Skin Sculpting Solution

พญ.แสงศิริ ชุมแสงศรี

พญ.พิชญ์สินี สวัสดิ์เกษมวงศ์

Branch
Address
ศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด ห้องเลขที่ 2009 ชั้นที่ 2 เลขที่ 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ลักริศา เวลเนส คลินิก (Luxrisa Wellness Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ลักริศา เวลเนส คลินิก (Luxrisa Wellness Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic