คลินิกเวชกรรมลิฟ (Lyft clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE

นพ.สุรพรชัย ชนไพโรจน์

Branch
ปราจีนบุรี
Address
ฟลิฟ คลินิก 516/8 ม.10 ต.ท่าตูม
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
คลินิกเวชกรรมลิฟ (Lyft clinic)
 สาขา 
ปราจีนบุรี
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
คลินิกเวชกรรมลิฟ (Lyft clinic)
 สาขา 
ปราจีนบุรี
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic